Özgeçmiş

Prof. Dr. Osman HORATA


1961 yılında Denizli’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini aynı şehirde tamamladı. 1983 yılında Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Meslek hayatına aynı yıl Hacettepe Üniversitesinde Türk Dili Okutmanı olarak başladı. 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi oldu.

Aynı üniversitede 1986’da Nedîm-i Kadîm Dîvançesi Üzerinde Bir İnceleme (286 s.) adlı teziyle yüksek lisansını; 1990’da da Cemalî, Hümâ vü Hümâyûn (Gülşen-i Uşşâk), İnceleme-Tenkitli Metin (697 s.) adlı teziyle doktorasını tamamladı. Akademik hayatını Hacettepe Üniversitesinde devam ettirdi. 1990’da yardımcı doçentliğe, 1997’de doçentliğe ve 2003 yılında da profesörlüğe atandı.

1995-1996 yıllarında Ovidius Üniversitesinde (Köstence/Romanya) misafir öğretim üyeliği görevinde bulundu. 2003-2006 yılları arasında bilig / Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi’nin editörlüğünü yaptı. Bu dönemdeki çalışmaları sonucu dergi SSCI tarafından dizinlenmeye kabul edildi. 2006-2012 yılları arasında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığını yürüttü. Bu görevi sırasında, bir süre Atatürk Araştırma Merkezi ve Türk Dil Kurumu Başkan Vekilliği görevinde bulundu. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığına ilaveten 2008’de Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığına atandı. Başkanlıktaki yedi yıllık görev süresi 2015 yılında sona erdi. 10.06.2021'de Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Nedîm-i Kadîm Dîvançesi (1987), Esrar Dede, Hayatı, Eserleri, Şiir Dünyası ve Divanı (1998), Has Bahçede Hazan Vakti – XVIII. Yüzyıl: Son Klasik Dönem Türk Edebiyatı (2009), Cemâlî Hümâ vü Hümâyûn Analysis-Critical Text-Facsimile (Cambridge: Harvard University, 2016), Has Bahçede Döne Döne (2108), Esrâr Dede Dîvan (e-kitap, 2019) adlı eserleri ile ortak çalışmalara dayanan Yunus Emre, Risâletü’n-Nushıyye (1994), Eski Türk Edebiyatı El Kitabı (2002) adlı kitapları vardır. Ayrıca, Türk Edebiyatı Tarihi (2006)’nin genel editör yardımcılığını (3. baskısının genel editörlüğünü, 2019), Mevlana (Türkçe, İngilizce 2007) ve Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü: Atatürk Dönemi (2009)’nin genel editörlüğünü yürüttü. 

Yaptığı idari ve akademik çalışmalarıyla, Elginkan Vakfı Türk Kültürü Araştırma Ödülü (2007), Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Biliminin Gelişmesine Katkı Madalyası (2008), Kazakistan Cumhuriyeti 20. Yıl Dönümü Madalyası (2011), Kazakistan-Türkiye Dostluk ve İşbirliği Geliştirme Madalyası (2011), Avrasya Yönetici, Sanayici ve İş Adamları Derneği Türk Kültürüne Hizmet Ödülü (2012), TÜRKSOY 20. Yıl Madalyası (2013), Kazakistan ile Türkiye Arasındaki İşbirliği ve Diplomatik İlişkileri Geliştirme Madalyası (2015), Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezinin Kızıl Elma Kamu Diplomasisi Ödülü (2015) ve Uluslararası Türk Akademisi Altın Madalyası'nı (2022) aldı.

Evli ve iki çocuk babasıdır. Hâlen Hacettepe Üniversitesinde öğretim üyesi, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı,  Üniversite ve Teknokent Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

 

Ayrıntılı CV için PDF simgesine tıklayınız.

Kişisel Bilgiler
Kişisel Bilgiler
Adı Soyadı Osman HORATA
Doğum tarihi 1961
Doğum yeri DENİZLİ
Medenî durumu Evli ve iki çocuk babası
Askerlik Durumu 1993 / 58. Top. Er. Eğt. Tug. BURDUR
Yabancı Dili İngilizce
Web Adresi www.osmanhorata.com.tr
E-posta horata@hacettepe.edu.tr
Eğitim Durumu
Eğitim Durumu
1979-1983

Lisans - Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / KONYA

1983-1984

Lisans-üstü İngilizce hazırlık - Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü / ANKARA

1984-1986

Yüksek lisans - Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı / ANKARA

1986-1990

Doktora - Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı / ANKARA

Akademik Hayatı
Akademik Hayatı
26.09.1983

Türk Dili Okutmanı - Hacettepe Üniversitesi / ANKARA

28.12.1985

Araştırma Görevlisi - Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı / ANKARA

1990 (Kasım)

Doçentlik yabancı dil sınavı başarı belgesi.

27.11.1990

Yard. Doç. Dr. - Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı / ANKARA

20.11.1997

Doçent - Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı / ANKARA (Doçent kadrosuna atanma: 06.05.1998)

02.04.2003

Profesör - Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / ANKARA

İdari Görevler
İdari Görevler ve Görevlendirmeler
1991-1994

Bölüm Başkan Yardımcısı - Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / ANKARA

1995-1996

Öğretim görevlisi - Üniversitatea Ovidius, Facultatea de Litere, Catedra de Limba Turca, CONSTANTA/ ROMANIA (Bakanlıklar Arası Ortak Kültür Komisyonunun 20.08.1993 tarih ve 36 sayılı kararıyla).

1997-2002

Bölüm Başkan Yardımcısı - Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / ANKARA

2002-2003

Yönetim Kurulu Üyesi - Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

2003-2006

Proje Değerlendirme Komisyonu Üyesi - HÜ, Edebiyat Fakültesi

14.08.2006-14.08.2012

Başkan - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi (14.08.2006 Tarih ve 2006/8192 Sayılı Müşterek Kararname ile)

2006-2012 AKM Faaliyetleri
AKM Veda Mesajı
AKM Veda Töreni Konuşması
17.11.2006-05.09.2007

Başkan Vekili - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi

12.01.2012-06.03.2012

Başkan Vekili, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu

08.03.2008-09.05.2015

Mütevelli Heyet Başkanı, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (T.C. Cumhurbaşkanlığı 08.03.2008 Tarih ve 2008/17 Sayılı Kararnamesi ile) 

2008-2014 Faaliyetleri Raporu
AYÜ Veda Yazısı
2009-2016

Danışma Kurulu Üyesi, Yunus Emre Vakfı

2010-2012

Yükseköğretim Kurulu Etik Kurul Üyesi

10.06.2021-

Yönetim Kurulu Üyesi – Hacettepe Üniversitesi (HÜ Senatosunun 10.06.2021 tarih ve 2021/175 sayılı kararı ile)

25.03.2022 -

Yönetim Kurulu Üyesi - Hacettepe Üniversitesi  TEKNOKENT A.Ş.

10.09.2022 -

Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı

21.09.2022

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı

Ödüller

Elginkan Vakfı Türk Kültürü Araştırma Ödülü (2007)


Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Biliminin Gelişmesine Katkı Madalyası
(Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığının 07 Mayıs 2008 tarih ve 01386 sayılı kararı)


Kazakistan Cumhuriyeti 20. Yıl Dönümü Madalyası
(Kazakistan Cumhuriyeti’nin 20. Yılında Kazakistan-Türkiye ilişkilerine katkıları sebebiyle Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nursultan NAZARBAYEV’in 10 Kasım 2011 tarihli kararı)


Kazakistan-Türkiye Dostluk ve İşbirliği Geliştirme Madalyası
(Kazakistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının 20. Yılında Kazakistan ve Türkiye arasındaki dostluk ve işbirliğinin gelişmesine katkıları sebebiyle Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinin 7 Aralık 2011 tarihli kararı)


Türk Kültürüne Hizmet Ödülü
(AYSİAD/Avrasya Yönetici, Sanayici ve İş Adamları Derneği, 8 Nisan 2012 / DENİZLİ)


TÜRKSOY 20. Yıl Madalyası
(Türk Dünyası kültür, sanat ve bilim alanındaki üstün hizmetleri sebebiyle TÜRKSOY Genel Sekreterliğinin 12 Aralık 2013 tarihli kararı)


Kazakistan İle Türkiye Arasındaki İşbirliği ve Diplomatik İlişkileri Geliştirme Madalyası

(Kazakistan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki işbirliğine ve diplomatik ilişkilerin gelişmesine katkıları sebebiyle Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 06 Mart 2015 tarihli kararı)


Kızıl Elma Kamu Diplomasisi Ödülü

(Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi / TASAM tarafından, 24.04.2015'te  Başkanlık dönemindeki faaliyetleri sebebiyle Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesine verilmiştir.)


Uluslararası Türk Akademisi Altın Madalya Ödülü

(Türk Dünyasında işbirliğinin gelişimine yaptığı katkılar sebebiyle Uluslararası Türk Akademisi'nin 22 Nisan 2022 tarihli kararı)


Verdiği Dersler
Verdiği Dersler
1983-

Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Lisans:
TDE 115-116 Eski Türk Edebiyatına Giriş I, II ; TDE 315-316 Eski Türk Edebiyatı III-IV ; TDE 415-416 Eski Türk Edebiyatı V-VI ; TDE 125-126 Osmanlıca
Lisans-üstü:
TDE-623-624 Eski Türk Edebiyatında Nazım I, II ; TDE 625-626 Edebiyat Bilgi ve Teorileri I, II ; TDE 723-724 Divan Şiiri I,II; TDE-726 Mesnevi Türünün Tarihi Gelişimi; TDE-620 Klâsik Osmanlı Türkçesi Metinleri

1995-1996

Üniversitatea Ovidius - CONSTANTA / ROMANIA
Uygulamalı Türkçe II, III, IV; Türk Edebiyatı III-IV; Kompozisyon IV

2002-2005

Başkent Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
TDE-206 Osmanlı Türkçesi IV; TDE 207-308 Eski Türk Edebiyatı ; TDE 307-308 Eski Türk Edebiyatı; TDE 407-408 Eski Türk Edebiyatı

2005-2006

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
TDE 402 18-19. Yüzyıllar Eski Türk Edebiyatı Tarihi

Projeler
Projeler

“Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Projesi”, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi, (1999-2005) - Yürütme Kurulu Üyesi ve Türk Dünyası Edebiyat Tarihi Projesi Başkan Yardımcısı

“Türk Edebiyatı Tarihi Projesi”, Kültür ve Turizm Bakanlığı, (2004-2005) - Genel Editör Yardımcısı

“Mevlana Kitabı Projesi”, Kültür ve Turizm Bakanlığı, (2006–2007) - Editör

“Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü – Atatürk Dönemi (1920-1938) Projesi”, Atatürk Kültür Merkezi, (2009-2010) - Genel Editör

“Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü”, Ahmet Yesevi Üniversitesi, (2013-2104) – 18. Yüzyıl Editörü

Yönettiği Tezler
Yönettiği Tezler

YAĞMUR, Bahri (1998), Hilâlî Divanı, İnceleme-Metin, HÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 192 s.

GÜN, Salih (1998), Çakerî Dîvanı, İnceleme-Metin, HÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 250 s.

KÖKSAL, Fatih (2001), Edirneli Nazmî, Mecma’ü’n-Nezâir (İnceleme-Tenkitli Metin), HÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı Doktora Tezi, 3 cilt, 3043 s.

YILDIZ, Serhat (2002), Sermed Dîvânı, İnceleme-Metin, HÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 260 s.

AYAN, Elif (2002), Sürurî ve Hezliyyât’ı (İnceleme- Tenkitli Metin- Sözlük), HÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 322 s.

KURTOĞLU, Orhan (2003), Lebîb Dîvânı (İnceleme-Tenkitli Metin-Sözlük), HÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı Doktora Tezi, 760 s.

MUM, Cafer (2004), Halepli Edîb Dîvânı (İnceleme-Tenkitli Metin- Sözlük), HÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı Doktora Tezi, 2 cilt, 1617 s. 8.

TANYILDIZ, Ahmet (2004), Firdevsî-i Tavîl, Münazara-i Seyf ü Kalem, HÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı Bilim Yüksek Lisans Tezi.

BAYRAM, Asuman (2006), Güftî ve  Gam-nâme'si. HÜ, SBE Yüksek Lisans Tezi, 138 s.

GÜLTEKİN, Hasan (2007), Türk Edebiyatında İnşâ, Tarihî Gelişim – Kuram – Sözlük ve Metin, HÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı Doktora Tezi.

ARAÇ, GÜLLÜ (2010), Uzun Firdevsî ve Hakayık-name’si, Güllü Araç, HÜ, SBE, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 258 s.

AĞAOĞLU, Gökçehan (2013), Mecmu’a-i Nefîse (İnceleme-Metin), HÜ, SBE, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. 377 s.

İNCE, Muhammet (2017), İbnü’l-Fârız’ın Hamriyye Kasidesinin Arapça, Farsça ve Türkçe Şerhleri, HÜ, SBE Eski Türk Edebiyatı Doktora Tezi, 468 s.

KOÇ, Munise (2018), Mazlum, Yusuf u Züleyha (İnceleme-Tenkitli Metin), C.I-II, HÜ, SBE, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı  Doktora Tezi,  684 s.

ÇAKICI, Muhammet Emre (2018), Nedîm Dîvânı’nda Renkler, HÜ, SBE Eski Türk Edebiyatı Yüksek Lisans Tezi, 480 s.

KOŞAR, Burcu (2019), Mahmûd Fâ’iz Dîvânı (İnceleme-Metin-Tıpkıbasım), HÜ, SBE Eski Türk Edebiyatı Yüksek Lisans Tezi, 291 s.

YILMAZ, Gülay (2020), Divan Edebiyatında İstanbul: 15. Yüzyıl, HÜ, SBE Eski Türk Edebiyatı Yüksek Lisans Tezi.

ET, Oğuzhan (2021), Klasik Belâgatte Mecaz ve Mecazi Anlatım. HÜ SBE, Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı, YLT., XV+379 s.

ESMER, Büşra (2021), Ka’b b. Züheyr’in Kasîde-i Bürde'sinin Şarihi Meçhul Türkçe Şerhleri (İnceleme – Metin), HÜ SBE, Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı, YLT., IX+232s.

ÖNAL, Pınar Çelik (2022). Klasik Türk Edebiyatında Realist Aşk Mesnevileri. HÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı Programı Doktora Tezi. 594 s.