Etkinlikler

Sosyal Bilimlerde Süreli Yayınlar ve Bilgi Teknolojileri Sempozyumu

02.04.2005, Ankara - Düzenleme Kurulu Başkanı

bilig

Açış konuşması için PDF simgesine tıklayınız.

Ölümünün Birinci Yılında Mustafa Necati Sepetçioğlu Sempozyumu

24-25 Mayıs 2007, Ankara - Düzenleme Kurulu Başkanı  

Atatürk Kültür Merkezi

Açış konuşması için PDF simgesine tıklayınız.

XI. Osmanlı Sempozyumu: Söğüt ve Çevresi Kültür ve Sanat Hayatı

23-24 Ekim 2008, Söğüt - Düzenleme Kurulu Başkanı  

AKM, Söğüt Kaymakamlığı ve Bilecik Üniversitesi

Açış konuşması için PDF simgesine tıklayınız.

Ölümünün 50. Yılında Fikir ve Sanat Adamı Peyami Safa Ulusal Sempozyumu

18-20 Nisan 2011, İstanbul - Düzenleme Kurulu Başkanı  

AKM ve İstanbul Üniversitesi

Açış konuşması için PDF simgesine tıklayınız.

Atatürk-Iorga Dönemindeki Türk-Romen Kültür İlişkileri Çalıştayı

17 Nisan 2008, Ankara - Düzenleme Kurulu Başkanı  

AKM ve Dimitrie Cantemir Romen Kültür Enstitüsü

Açış konuşması için PDF simgesine tıklayınız.

21. Yüzyılı Nasrettin Hoca İle Anlamak, Uluslararası Sempozyum

8-9 Mayıs 2008, Akşehir - Düzenleme Kurulu Başkanı  

AKM, Akşehir Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi ve TİKA

Açış konuşması için PDF simgesine tıklayınız.

Ölümünün 50. Yılında Yahya Kemal Beyatlı, Uluslararası Sempozyum

14-16 Mayıs 2008, Üsküp-Makedonya  - Düzenleme Kurulu Başkanı  

AKM, TİKA Üsküp Ofisi, Makedonya Türkoloji Bölümü ve Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatı Birliği

Açış konuşması için PDF simgesine tıklayınız.

Türk Kültüründe Ağrı Dağı, Uluslararası Sempozyum

28-29 Haziran 2008, Iğdır - Düzenleme Kurulu Başkanı  

AKM ve Iğdır Valiliği / Nahçıvan Devlet Üniversitesi, Azerbaycan Bilimler Akademisi ve Rusya Bilimler Akademisi

Açış konuşması için PDF simgesine tıklayınız.

Bir Bilgelik Durağı: Cengiz Aytmatov, Uluslararası Sempozyum

16-17 Ekim 2008, Bişkek-Kırgızistan - Düzenleme Kurulu Başkanı  

AKM ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Açış konuşması için PDF simgesine tıklayınız.

400. Doğum Yıldönümünde Uluslararası Kâtip Çelebi Sempozyumu

19-20 Haziran 2009, Ankara - Düzenleme Kurulu Başkanı  

AKM, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi

Açış konuşması için PDF simgesine tıklayınız.

VII. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi: Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul

5-10 Ekim 2009, Ankara - Düzenleme Kurulu Başkanı  

Atatürk Kültür Merkezi

Açış konuşması için PDF simgesine tıklayınız.

Romanya ve Türkiye Kültürel İlişkilerinde Yeni Perspektifler Çalıştayı / New Perspectives on Cultural Interactions Between Romania & Turkey

26 Ekim 2010, Cluj-Napoca / 26 October 2010, Cluj-Napoca - Düzenleme Kurulu Başkanı  

AKM, Babeş-Bolyai Üniversitesi, Türk ve Orta Asya Çalışmaları Enstitüsü

Açış konuşması için PDF simgesine tıklayınız.

Bağımsızlıklarının 20. Yılında Türk Cumhuriyetleri Uluslararası Toplantı

5-6 Ekim 2011, Ankara - Düzenleme Kurulu Başkanı  

AKM, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü ve Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi

Açış konuşması için PDF simgesine tıklayınız.

Türk Kültürünün Gelişme Çağları: X-XIII. Yüzyıllarda Merkezi Avrasya'dan Ön Asya'ya Yeni Açılımlar Sempozyumu

20-21 Nisan 2012, Kazakistan - Düzenleme Kurulu Başkanı  

AKM, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü ve Ahmet Yesevi Üniversitesi

Açış konuşması için PDF simgesine tıklayınız.